Biografföreståndarutbildning vår 2022

Sedan 2014 har över 200 personer från hela Sverige deltagit på vår 4-dagars Grundkurs för Biografföreståndare. Vi har nu uppdaterat denna mycket uppskattade utbildning med en ny modul, nytt innehåll och nya inspiratörer. Vi bjuder in till en modern biografföreståndarutbildning för biografer som vill förstå sin bakgrund, reflektera över nuläget och ta sikte på att utveckla sig själva och sin biografverksamhet in i framtiden!

Datum kursomgång vår 2022: 23-24 maj och 29-30 augusti.
Sista anmälningsdag: 10 maj.
Plats: Hagabion, Göteborg.
Målgrupp: Föreståndare och annan biografpersonal, både för dig som är ny och för dig som arbetat i några år och önskar få en ökad kännedom och förståelse för visningsbranschen! Även öppen i mån av plats för regionala konsulenter, distributörer och andra branschaktiva!
Kursledare: Jens Lanestrand (Biografcentralen) och Katja Uneborg (tidigare Bio Rio Stockholm) + gästinspiratörer.
Avgift: 7 900 kronor exkl moms inklusive fika och lunch alla dagar. 
Rabatter: Vid fler anmälda från samma biograf är avgiften 5 500 kronor per person
Kursintyg erhålls efter avslutad kurs.
Stöd att söka: Sök stöd från Filminstitutet/Stöd till utbildning inom distribution och visning. 50 % av avgiften, resor och logi kan beviljas upp till max 10 000 kr. Förenklat sökformulär och löpande handläggning ger svar inom 2-4 veckor. Du kan göra preliminär anmälan här nedan och bekräfta när du fått svar från SFI.
Ta även gärna kontakt med ditt Regionala Resurscentrum för film om eventuellt utbildningsstöd att söka! Vi förmedlar gärna kontakt.

Kursintyg erhålls efter avslutad kurs.
Begränsat antal platser – först till kvarn.

Läs varför tidigare deltagare rekommenderar denna utbildning på vår verksamhetsledares blogg här!

Anmälan

Vi har/ska söka stöd från Filminstitutet
Vi tar gärna tips på kontakt med regionalt filmcentrum.

Mer om utbildningen:
Våren 2014 startade Biografcentralen en ny 4 dagars utbildning kring hur det är att arbeta på en biograf och inte minst hur man bäst utvecklar sin biografverksamhet. Kunskap kring hur biografbranschen och distribution fungerar är grundstenar för både nya och gamla biografföreståndare. Konceptet och delar av innehållet har vi importerat från Storbritannien där vår samarbetspartner Independent Cinema Office kontinuerligt utbildar brittisk biografpersonal.

Målgrupp är både föreståndare och annan personal på biografer, på kvalitetsfilmsbiografer och på andra biografer som vill utveckla sin verksamhet till att visa ett större utbud av kvalitetsfilm för sin publik. Även andra yrkeskategorier är välkomna i mån av plats.

Syfte är att öka professionaliteten på svenska biografer.

Målsättningen är att genom stärkt kunskap ge föreståndaren större möjlighet att utveckla sitt biografutbud, inte minst genom bredare utbud av kvalitetsfilm för barn, unga och vuxna.

Kursen ger tillfällen att träffa professionella som gör detta varje dag – distributörer och föreståndare.
Kursen vänder sig till dig som är ny eller för dig som arbetat en tid och vill få ny kunskap, nya idéer och större kontaktnätverk!

Innehåll

Modul 1 – Svensk biograf- och filmbransch

* Hur ser den svenska biografmarknaden ut och vad innebär en “monopolliknande situation” för din biograf?
* Svensk film och biografhistorik.
* Svenska Filminstitutet med och utan filmavtal, historia, nutid och framtid.
* Vilka branschavtal och överenskommelser påverkar din biograf?
* Filmägarnas Kontrollbyrå – regler och tips för att ha ordning och göra rätt för sig.
* Digitalisering – utmaning för potential
* Regissörer och producenter jobbar oftast med biografen som mål för att visa sina verk!
* Statens Medieråd och censur?

Modul 2 – Programsättning film

* Möt distributörer och få en inblick i deras arbete
* Vilka distributörer finns, skillnad – likheter
* De dolda länkarna i svensk distribution
* Rättigheter, förhandla och förstå villkor
* Hitta filmer och distribution
* Alternativt innehåll, vilka aktörer finns och hur fungerar marknaden?
* Strategi sättning – kommers och kultur
* Hur överraska publiken genom ny form av sättning och med arrangemang som lockar?
* Vilka kreativa och finansiella strategier hjälper dig att skapa ett starkt program av kvalitetsfilmer?

Modul 3: Biografekonomi och affärsutveckling

* Ekonomiska modeller för att visa film
* Vad biografen får behålla av en biobiljett
* Biografens nödvändiga kostnader
* Enkelt budgetarbete och uppföljning för ekonomisk styrning
* Omvandla ekonomiska mål till verksamhet
* Strategier: för att öka intäkterna
* Strategier: för att minska kostnader
* Måste biografen bli konferensarrangör, driva eget kafé och restaurang?
* Ekonomiska stöd att söka internationellt, nationellt, regionalt, lokalt

Modul 4: Publikarbete & marknadsföring 

* Lär känna publiken: vikten av att reflektera över – och förstå sin publik
* Forskning, verktyg och metoder för att förutsäga din publiks beteede
* Skapa lojala biobesökare som återvänder
* Effektiva kommunikationskanaler för biografens olika målgrupper
* Kommunicera och aktivera nya publikgrupper
* Fördjupa engagemanget genom sociala medier
* Hur kan du utnyttja sociala medier för att rikta mer trafik till din webbplats och få människor att interagera mer?
* Förstå principerna för publikutveckling och bestämma var du ska fokusera dina insatser
* Förfina och kommunicera biografens vision och uppdrag
* Tips, inspiration och goda exempel på vad andra biografer gör för att utveckla lojalitet och locka nya publikgrupper

Innehållet kan ändras utifrån önskemål och gästinspiratörers kunskap.

ARRANGÖR:
Kursen organiseras av Biografcentralen, som är en branschorganisation som sedan 2011 arbetar för att tillgodose Sveriges oberoende biografers behov genom nätverk, kompetenshöjande åtgärder och stärkt internationell samverkan. Detta för att på sikt stärka ett bredare utbud av film som når en större publik.

Biografcentralen erbjuder nätverk, utbildningar och skolbio. Våra utbildningar är öppna för alla Sveriges biografer att delta på. Vi driver även www.bio.se – Sveriges samlande biosajt för oberoende biografer och arrangerar Svenska Biografmässan 6-7 maj 2022.