Nätverksträff kvalitetsfilmsbiografer

För vem? Kvalitetsfilmsbiografer medlemmar i Biografcentralens nätverk + inbjudna biografer
När? tisdag 15 december klockan 9.30-cirka 12.00 (beroende på antal anmälda)
Var? Zoom, länk skickas ut efter anmälan
Kostnad? Ingen (ingår i årsavgiften)

Syfte: Vi vill med nätverksträffen ge er biograf tid att reflektera tillsammans med andra, och bli inspirerade av att höra hur andra arbetat under Coronan. Likaså är vår tro att nätverksträffen ger dig energi och inspel kring hur ni på biografen kan fortsätta arbeta och ta sikte framåt mot 2021!

Hur? Nätverksträffen tar sin avstamp i att varje deltagande biograf delar nuläge och berättar vad detta Coronaår inneburit för verksamheten och kanske även tankar framåt. Vid anmälan vill vi också höra vilka frågor som är mest angelägna för er biograf just nu, något vi sedan plockar upp under nätverksträffen antingen i storgrupp eller i mindre grupper (Breakout rooms).

Kul? Jodå, vi har tänkt att ha lite roligt också mitt i all Corona. Kanske ett quiz med grymma priser…

Anmälan: Ni kan anmäla fritt antal personer från er biograf, fyll i nedan senast 10 december men gärna snarast möjligt. Ni kan komplettera med deltagare i efterhand.

964 Nätverksträff kvalitetsfilmsbiografer