Biografcentralen driver ett Europa Cinemas mini-nätverk

Sedan 1 januari 2012 är de kommunala biograferna Röda Kvarn i Borås, Arenan i Karlstad och Odéon i Skövde medlemmar i Europa Cinemas genom Biografcentralens mini-nätverk. Biografcentralen sköter all administration och redovisning för medlemmarna gentemot Europa Cinema.

Ett medlemskap i Europa Cinemas ger biograferna en kvalitetsstämpel och möjlighet att delta och ta del av ett europeiskt nätverk med över 1 000 biografer i 60 länder. I Sverige finns sedan tidigare närmare 30 biografer, mestadels på större städer men också mindre Bio Kontrast föreningar som via Folkets Hus och Parker har ett mini-nätverk.
Europa Cinema har medel från EU och Mediaprogrammet och för de biografer som visar mycket europeisk film ges ett ekonomiskt stöd årligen.

Kontakta oss på Biografcentralen om du vill veta mer.

Lämna ett svar