Kvalitetsfilm

”En kvalitetsfilm är en berättarmässigt generös film som är gjord i ett hederligt syfte och med gott tekniskt handlag.”

Lasse Svanberg, redaktör för tidskriften Teknik & Människa

Vad som är en kvalitetsfilm är något som alltid kommer vara omdiskuterat. Men kvalitetsfilm är vad Biografcentralen ska arbeta med.