Vill er biograf synas på bio.se?

Den 13 december 2017 lanserade vi äntligen bio.se – landets största biosajt med då 126 oberoende biografer anslutna! Idag är det över 200 biografer som publiken hittar utbud till på bio.se!
Det är helt gratis för alla oberoende biografer att vara med på bio.se!

För att din biograf ska synas med behöver vi ett enkelt meddelande via e-post.
I mailet uppger du följande:
* Biografens namn och ort
* Eventuellt kassasystem och att Bio.se ges tillåtelse att hämta er repertoar från detta kassasystem. Om biografen har manuella biljetter så skriver du det.

Skicka mailet till biograf@bio.se.

Merchandise för bio.se

När vi fått in ditt meddelande om att biografen vill synas med på bio.se kommer ni helt utan kostnad att få ett marknadsförings-kit utskickat inom en vecka som består av:
* 2 t-shirts
* 6 pins
* 4 dekaler
* 3 stycken 70/100 affischer plus 2 stycken A3 affischer
T-shirts är ekologiska och rättvisemärkta
Vill ni beställa fler t-shirts till hela personalen kan ni göra det här till självkostnadspris.

Information för att synas med på bio.se

Nedan finns information och villkor utifrån ert val av kassasystem:
För biografer som har kassasystemet Veezi
Ni som har Veezi behöver inte meddela oss ytterligare, era visningar kommer automatiskt upp på sajten.

För biografer som inte har något kassasystem i dagsläget
Det vi först behöver är att du skickar oss ett meddelande enligt ovan om att ni vill vara med på bio.se.
När vi fått detta meddelande skickar vi ut användaruppgifter och lösenord till vårt administrations-gränssnitt där ni går in löpande och registrerar era visningar.

Vår ursprungliga plan var att hämta denna information automatiskt från FKB/Bioguiden men de har, trots fullmakter från över 120 biografer, nekat bio.se att hämta er repertoar därifrån (vilket vi fick besked om så sent som 3 oktober 2017). Det innebär att vi nu istället utvecklat en intuitiv och lättarbetad hemsida där er biograf när ni loggat in väljer film, dag och tid för att visningarna ska komma upp på bio.se.

Vi rekommenderar varmt och starkt att biografer som idag har manuella biljetter tecknar upp sig för ett modernt kassasystem som gör det möjligt för publiken att köpa sin biljett direkt via bio.se, vilket är själva syftet med sajten. Biografcentralen är återförsäljare (som en del i projektet att stärka fristående svenska biografer) till kassasystemet Veezi som tillsammans med Klarna Checkout gör att publiken med några få klick i sin mobil eller dator enkelt och lustfyllt köper biljett till era föreställningar. Läs mer om Veezi på www.brabio.se.

För biografer som har kassasystemet Chaplin
Skicka oss ett meddelande enligt ovan om att ni vill vara med på bio.se.
Biografcentralen och Nutid har gemensamt byggt fram en integration vilket gör att repertoaren automatiskt blir tillgänglig på bio.se utan extra arbete för er.

För biografer som har kassasystemet Rosetta POS
Skicka oss ett meddelande enligt ovan om att ni vill vara med på bio.se.
Biografcentralen har byggt fram en integration vilket gör att repertoaren automatiskt blir tillgänglig på bio.se utan extra arbete för er.

För biografer som har kassasystemet Kassablanca, Tickster eller Nortic
Det vi först behöver är att du skickar oss ett meddelande enligt ovan om att ni vill vara med på bio.se.
Biografcentralen har skickat ut specifikationer till samtliga övriga kassasystem med instruktioner för att integrera med bio.se.
Redan nu finns möjlighet att manuellt registrera visningar i vårt intuitiva administrations-gränssnitt, på samma sätt som för biografer med manuella biljetter, se ovan. Tänk på att ta kontakt med er leverantör av kassasystem för att uppmana dem att integrera med bio.se så att era visningar automatiskt syns och vi kan direktlänka till köpflödet. Det underlättar för er publik.

Sammanfattningsvis
För att synas på bio.se:

– Skicka e-post till biograf@bio.se med ert biografnamn, ort, vilket eventuellt kassasystem ni har och därmed också en tillåtelse till bio.se att hämta er repertoar därifrån.
– Alla som gör det får ett bio.se-kit skickat till sig.
– Att vara med på bio.se är helt kostnadsfritt för alla oberoende biografer!