Sound of music sing-a-long

Sound of Music med undertexter på engelska vid sångnummer. Perfekt för sing-a-long!

Format: 4K (2K) med engelska undertexter vid sångnummer, i övrigt otextad.
Finns även att boka med svenska undertexter här!
Affischer: 70/100 nytryckta affischer (dock ej för sing-a-long)
Öppen visning: 45 % i filmhyra. Garantihyra 1 680 kronor per spelvecka.
Moms 6% och frakt tillkommer.