Om oss
Biografcentralen är en ideell förening som startade sin verksamhet i juni 2011 och har ekonomiskt stöd från Svenska Filminstitutet. Bakgrunden för bildandet av en ny branschorganisation för kvalitetsfilm och kvalitetsfilmsbiografer var intervjuer med biografägare och distributörer som genomfördes under 2010. Vid dessa intervjuer och enkäter framkom önskemål om samordning och utökade nätverk för de olika aktörerna.
Är du intresserad av att ta del av rapporten kan du ladda ner den här:
En kartläggning av kvalitetsfilmsbiografernas situation 2010
(PDF, 350kB)
Biografcentralens mål är att tillgodose kvalitetsfilmsbiografernas behov genom kompetenshöjande åtgärder, stärkt internationell samverkan och utbyte av idéer. Detta för att på sikt förbättra kvalitetsfilmens möjligheter att nå ut till en bredare och större publik. Organisationen skall skapa mötestillfällen, hitta gemensamma marknadsföringsstrategier, klassiker- och barnfilmsdistribution och söka lösningar på problemen som uppstår kring exempelvis den digitala tekniken. Verksamheten är styrd efter biografföreståndarnas behov och önskemål.
Vårt mål är att Biografcentralen ska kunna representera ett brett spektrum av biografer med hänseende till ägarförhållanden, geografisk spridning, utbud och i vilken utsträckning biograferna arbetar med kvalitetsfilm. Viktigast för en biografs eventuella medverkan är deras intention och intresse för att visa kvalitetsfilm (dokumentärfilm, kortfilm, independentfilm, icke-engelskspråkig film etc).
Vår styrelse 2022-2023

Amalia Linninger (ordförande)
Biografföreståndare kommunala biografen Arenan i Karlstad.

Olle Agebro (kassör)
Innehållsansvarig Draken Film, Göteborg Film Festival, tidigare ordförande på Fyrisbiografen i Uppsala.

Lisa Taube
Frilans, tidigare verksamhetsledare Tempo Dokumentär Festival Stockholm.

Andreas Hoffsten
Ordförande Folkets Bio Luleå, tidigare Barn och Unga Filminstitutet.

Ewa Cederstam
Filmfotograf, producent och dokumentärfilmare.

Revisor
Rasmus Mandel
Auktoriserad revisor
Finnhammars Revisionsbyrå Stockholm