Om oss
Biografcentralen är en ideell förening som startade sin verksamhet i juni 2011 och har ekonomiskt stöd från Svenska Filminstitutet. Bakgrunden för bildandet av en ny branschorganisation för kvalitetsfilm och kvalitetsfilmsbiografer var intervjuer med biografägare och distributörer som genomfördes under 2010. Vid dessa intervjuer och enkäter framkom önskemål om samordning och utökade nätverk för de olika aktörerna.
Är du intresserad av att ta del av rapporten kan du ladda ner den här:
En kartläggning av kvalitetsfilmsbiografernas situation 2010
(PDF, 350kB)
Biografcentralens mål är att tillgodose kvalitetsfilmsbiografernas behov genom kompetenshöjande åtgärder, stärkt internationell samverkan och utbyte av idéer. Detta för att på sikt förbättra kvalitetsfilmens möjligheter att nå ut till en bredare och större publik. Organisationen skall skapa mötestillfällen, hitta gemensamma marknadsföringsstrategier, klassiker- och barnfilmsdistribution och söka lösningar på problemen som uppstår kring exempelvis den digitala tekniken. Verksamheten är styrd efter biografföreståndarnas behov och önskemål.
Vårt mål är att Biografcentralen ska kunna representera ett brett spektrum av biografer med hänseende till ägarförhållanden, geografisk spridning, utbud och i vilken utsträckning biograferna arbetar med kvalitetsfilm. Viktigast för en biografs eventuella medverkan är deras intention och intresse för att visa kvalitetsfilm (dokumentärfilm, kortfilm, independentfilm, icke-engelskspråkig film etc).
Vår styrelse 2020-2021

Hjalmar Palmgren
Konsult. Tidigare bl.a. filmkonsulent, chef för Filmstöd och senior advisor på Filminstitutet. Stockholm.

Ann-Sofie Lindahl Navarro
Administrativ chef Pop House Sweden. Tidigare bl.a. kassör Läkare utan gränser och VD Strömma Group.

Lisa Taube
Verksamhetsledare Tempo Dokumentär Festival Stockholm.

Olle Agebro
Innehållsansvarig Draken Film, Göteborg Film Festival, tidigare ordförande på Fyrisbiografen i Uppsala

Amalia Linninger
Biografföreståndare kommunala biografen Arenan i Karlstad

Ulf Andersson-Greek
Filmsamordnare Botkyrka kommun, tidigare Film Stockholm

Revisor
Rasmus Mandel
Auktoriserad revisor
Finnhammars Revisionsbyrå
Stockholm