I samarbete med BUFF Filmfestival i Malmö arrangerade Biografcentralen ett seminarie med fokus på distribution och visning av alternativ barnfilm.
Medverkande gjorde: Tove Torbiörnsson, Svenska Filminstitutet, Mattias Oscarsson, Sydsvenskan, Rose-Marie Strand, Folkets Bio, Fredrik Jönsson, Kino i Lund och Louise Leghammar, Röda Kvarn i Helsingborg.
Moderatorer var: Jens Lanestrand, Biografcentralen och Julia Jarl, BUFF.

En kort sammanfattning kan du läsa i bloggform här, vill du se seminariets olika delar kan du klicka nedan!

Biografcentralen har tagit vidare de frågor och diskussioner som uppstod under seminariet. Dels presenterar vi BUFF på turné och dels har vi med stöd från Nordisk Kulturfond och Film & Kino (NO) tagit fram rapporten “Joining Niko on its way to the stars” med kartläggning och åtgärdsförslag för stärkt distribution av nordisk barnfilm.

1 Introduktion (6.05 min). Presentation av bakgrund och målet med seminariet och panelens deltagare:


2 Biograferna tycker
(6.42 min). Fler titlar, reprisering och fördelarna med koncept. Med Fredrik Jönsson och Louise Leghammar:

3 Distributören tycker (4.07 min). Om lönsamhet, Knattefilm och svårigheter med långfilmer för mellanåldern. Med Rose-Marie Strand.

4 SFI tycker (2.26 min). Om status, mångfald och öppenhet för initiativ. Med Tove Torbiörnsson.

5 Filmkritiken (14.09 min). Om urval, utrymme och kritikerkompetens. Debatt om avsaknad av recensioner och behov av ett jämnare flöde av kvalitetsfilm för barn. Med Mattias Oscarsson, Fredrik Jönsson, Rose-Marie Strand med flera:

6 Iris och nordisk barnfilm (8.29 min). Ulrika Bengts, regissör till den finlandssvenska barnfilmen Iris, som ej fått distribution i Sverige, Rose-Marie Strand om svårigheten att hitta publik. Tove Torbiörnsson om innovation och nytänkande och Bitte Eskilsson om vanan av nordisk barnfilm.

7 Vanlig människa tycker (3.15 min). Varför går inte dessa fina filmer från BUFF upp på biograferna? Rose-Marie Strand svarar och Julia Jarl lyfter samarbetet med Biografcentralen om BUFF på turné:

8 Klassiker och Norden  (7.02 min). Hur kan våra svenska barnfilmsklassiker tas om hand, Malena Jansson problemsöker. Kulturministerns ointresse, SFI´s ansvar. Kristina Börjesson om bristen på barnfilmsdistributörer:

9 Möjligheter och avslutning  (10.33 min). Här avslutas seminariet med önskelistor och möjligheter. BUFF på turné, stöd till digitalisering av klassiker och Julia Jarl om tanken av att invadera Norge:

One thought on “Barnfilm till fler – BUFF 2012

  1. Pingback: Rapport om nordisk barnfilm – varför? | Jens Lanestrand

Lämna ett svar