Barnbiokonferens 2016

Under 7-8 juni arrangerades den fjärde upplagan av Barnbiokonferens med inspiration, utbyten och möten kring kvalitetsfilm för barn och unga på Årets Barnbio, biograf Panora på Möllevången i Malmö. Konferensen samlade biografer, kommunala kultursamordnare, regionala resurscentrum och övrig bransch.

Årets tema var “Gör biografen till barnens rum!” och flera exempel på lyckade verksamheter från biografer över hela landet lyftes fram, tillsammans med en master class i upplevelsedesign med fokus på aktivt deltagande.


Filmrullen – filmklubben som gör succé!
Filmklubben Filmrullen i Karlshamn drivs av kommunen på privata Metropolbiografen. Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist berättar om upplägg, ekonomi och höga publiksiffor!


Panelsamtal: Vilka filmer passerar nålsögat?
Redan innan filmerna når biograferna passerar de en kedja av urvalsprocesser. Hur görs valen och vilka tankar ligger bakom? Hur ser referensramarna ut och vilka värderingar spelar in? Deltagare:
Rose-Marie Strand, Folkets Bios distribution
Daniel Lundquist, programchef BUFF
Nils-Thomas Andersson, Filmcentrum
Helene Mohlin från produktionsbolaget Mint AB


Juniora – Årets Barnbio skapar ringar på vattnet
Med samlat fokus på publiken, en rik repertoar och kringarrangemang har Juniora, årets värdbiograf och vinnare av Årets Barnbio-pris, etablerat sig som en aktör som tar barnen på allvar och lyfter barnfilmens status. Lena Ek, projektledare, sammanfattar invigningsåret och vinsterna av att satsa på barnfilm.


Panelsamtal: Att bygga koncept
Flera nya satsningar på barn- och ungdomsfilm har dykt upp runt om i landet, och ofta har de fått egna namn och paketeringar. Panelen berätta om tankarna bakom, kring målgrupper och programsättning, såväl som kringaktiviteter och att skapa mervärde. Deltagare:
Louise Leghammar, Röda Kvarn, Helsingborg
Ida Thorén, Zita Barnens Bio, Stockholm
Sarah Wennerberg, Småfolkets Bio, Umeå


Barnfilmsstafetten – en satsning på nationell nivå
Riksföreningen Biograferna har med stöd av SFI tagit fram konceptet Barnfilmsstafetten, som under sportloven går som en våg över landet – från söder till norr. En nationell satsning på att höja barnfilmens status och ge verktyg åt biograferna att bredda sin repertoar och hitta marknadsföringsvägar. Christina J Thonman delar med sig av lyckade exempel och tips på aktiviteter, värdskap och inramning.


Filmarvet – klassiker för barn & unga
Den svenska barnfilmsskatten kan visas på bio igen! Pärlor från förr digitaliseras och görs tillgänglig för nya generationer. Lova Hagerfors från Svenska Filminstitutet berättar om svensk barnfilmstradition, visar filmklipp och ger idéer om hur filmerna kan paketeras och presenteras på bio. Samt det praktiska kring filmbokning, kostnader och rättigheter.


BUFF i hela Sverige – festivalen för barn & unga på turné
Malmöbaserade BUFF tar med sig kvalitetsfilm för barn och unga ut i landet och gör lokala upplagor av festivalen. I biomörkret får publiken möta olika kulturer, höra främmande språk och följa med på oändliga äventyr. Festivalchefen Julia Jarl berättar mer om årets program och turnéplan.


Biografen som barnens rum – upplevelse, kreativitet och inspiration
En master class i upplevelsedesign med fokus på aktivt deltagande. Möt Briza maximas upplevelsedesigners, som ger dig verktyg och inspiration att använda dina tillgängliga resurser maximalt för att skapa ramar för att ge barn och unga en totalupplevelse som knyter an till verksamhetens syfte, samt till vad varje enskild film hoppas väcka hos sina besökare. Luisa Carbonelli är scenograf och kulturförmedlare i fysiska rum, Rebecka Eriksson är upplevelsedesigner, demokratikonsulent och guide. Tillsammans ger de designverktyg i teori och praktik som hjälper dig gå bortom invanda spår när du ska bjuda in barn och unga.