Som ett led i att lyfta och uppmärksamma kvalitetsfilm för barn instiftade Biografcentralen utmärkelsen Årets Barnbio 2013.
Utmärkelsen som består av ett diplom och ett resestipendium på 15 000 kronor delas ut till en svensk biograf som gjort lovvärda insatser för barn och ungas möjligheter att se kvalitetsfilm.

Vi kommer utifrån nomineringar från publiken på www.barnbio.se titta närmare på biografens:
* Bredd i filmprogram (svenska, nordiska, europeiska, världsfilm, klassiker etc)
* Bemötande av den unga publiken (lokalen, hemsidan, delaktighet, värdskap etc)
* Nytänkande och specialarrangemang
* Strategi och insatser för att arbeta för ett jämställt utbud och med att nå nya publik- och språkgrupper (NYTT 2014)

Priset delas ut i samarbete med BUFF Filmfestival, Sveriges Filmregissörer, Föreningen Sveriges Filmfotografer och Regionala filmresurscentrums samarbetsråd.
Läs mer om priset och våra sponsorers motiveringar här!


      

Lämna ett svar