filmdist-logo-platta

 

Frågor och svar – fria filmare

Varför FILMDIST?
FILMDIST är ett system för elektronisk överföring av DCP direkt in i biografens maskinrum. Systemet bygger på Bittorrentteknik och erbjuder effektiva och trygga leveranser för distributörer och independent filmare. Systemet är utprovat och fungerande och kommer i vid årsskiftet 2015-2016 vara levererat till närmare 100 svenska biografer/biografkedjor.
FILMDIST är delfinansierat av Kulturbryggan och utvecklas av Folkets Bio Filmlager i samarbete med Biografcentralen.
Folkets Bio Filmlager tar ett helhetsansvar för filmdistribution, oavsett om filmen skickas med Filmdist eller med hårddisk.

Hur fungerar FILMDIST?
FILMDIST ersätter fysiska hårddiskar och innebär att er film skickas säkert direkt till biografens maskinrum.

Hur kan jag som distributör av min egen film få tillgång till FILMDIST?
En av anledningarna att just Biografcentralen är drivande part och finansiär till FILMDIST är att vi vill skapa en fungerande logistik där filmdistribution för en fri filmare ska ha samma möjlighet att nå publiken på bio som en blockbusterfilm eller kvalitetsfilm.

Under 2015 sker utrullning till fler biografer och i första skedet trimmas systemet med ökad volym genom filmer från Filmlagrets distributörer.

Samtidigt sker utvecklande av tjänster där du som jobbar med egen distribution ska ges tillgång till FILMDIST. Dessa tjänster tas fram i dialog med fria filmare och vi är intresserade av kontakt och pilotprojekt. Fyll i formuläret nedan om du har en film som ska ha biografpremiär under 2016.

 

 

Vem kan jag som fri filmare kontakta för att veta mer om FILMDIST?
Kontaktperson för fria filmare är Jens Lanestrand, verksamhetsledare på Biografcentralen, jens.lanestrand@biografcentralen.se.

Jag vill veta mer om bakgrunden till FILMDIST och dess funktioner!
Här kan du se en presentation med efterföljande frågestund från Filmhuset i april 2015: