filmdist-logo-platta

 

Frågor och svar – biografer

Varför FILMDIST?
För att ta emot filmer via digital överföring (d v s slippa ta emot och skicka hårddiskar) från Folkets Bio Filmlager behöver er biograf ansluta er till FILMDIST.

Vad kostar det att ansluta vår biograf till FILMDIST?
Ett kort svar är att det inte ska kosta något för biografen, men att det kan ta lång tid att få en mottagningsenhet.
Ett längre svar är att Folkets Bio Filmlager verkar på en både kommersiell och icke-kommersiell arena med målsättning att installera mottagande enheter på samtliga svenska biografer. Då varje utrustning kostar cirka 6 000 – 7 000 kronor innebär detta en stor investering för Filmlagret.
Om er biograf är villiga att själva stå för kostnaden prioriteras installationen på er biograf. För många biografer kan denna investering snabbt betala igen sig då man slipper kostnader och arbete för frakter. Se mer under Intresseanmälan.

Hur kan vår biograf lämna intresse för att ansluta oss till FILMDIST?
Klicka här för att skicka in en Intresseanmälan!

Vem står för utrustningen och vad är det för någon utrustning?
Folkets Bio Filmlager ansvarar för utrustningen och handhar uppdateringar och underhåll. Utrustningen som ni behöver på er biograf är en distributionsdator (mottagarenhet) i storleken 15 x 10 x 25 cm tillsammans med en UPS-enhet (ett batteri som ombesörjer strömförsörjningen om någon skulle bryta strömmen och säkerställer att program avslutas utan problem). Utrustningen installeras på distans.

Behöver vår biografen ha fiber indraget?
FILMDIST använder sig av befintlig uppkoppling på biografen, inget fiber krävs. FILMDIST krav på bandbredd motsvarar minst 12 Mbit per sekund nedströms från internet och i genomsnitt per dygn.

Hur gör vi då vår biograf behöver utnyttja full bandbredd under dagen för andra verksamheter?
Vid installationen bestämmer ni i dialog med Filmlagret vilka tider på dygnet nedtankning kan ske. Biografen kan alltid kontakta Filmlagret för att ändra/stanna nedladdning vid ev extra arrangemang där hela bandbredden behövs till biografens övriga verksamhet.

Vår biograf har inte 12 Mbit bredband indragen till biografen, hur gör vi då?
Mottagningsenheten är fullt möjlig att ställa på andra platser med bättre internetförbindelse. Som exempel kan en aktiv på biografen ha fiber inkopplat hemma hos sig och kan då ha utrustningen hos sig. När filmen är nedtankad tas filen med till biografen på t ex en extern hårddisk.

Kostar det något för biografen när en film laddas ner via FILMDIST?
Nej, ingen kostnad alls för biografen. Istället sparar biografen in den fraktkostnad som biografen annars normalt idag betalar för att skicka vidare hårddisken till en annan biograf eller tillbaka till Filmlagret i Malmö.

Vilken support ingår och är det någon kostnad för vår biograf?
Det är Folkets Bio Filmlager som ansvarar för att filmen kommer till er biograf via FILMDIST. Sker något problem så faller ansvaret på Filmlagret att lösa det. Ibland kanske någon person från er biograf behöver vara på plats för att avhjälpa eventuellt fel, ibland löser Filmlagret det ändå. Inga kostnader tillkommer för er biograf.

Vilken framförhållning kommer att gälla att kunna ta hem premiärfilmer?
Det är svårt att ge ett generellt svar på detta, men målet är såklart att filmen ska finnas på plats i så god tid som möjligt före visning. Faktorer som spelar in är dels när ni gör er bokning och dels beror det på när Filmlagret får den färdiga filen från distributören inför premiären etc.

Vad behöver vi som biograf tänka på för att få filmen i tid före visning?
När en bokning är lagd kan ni helt lämna ansvaret till Filmlagret. Det är Filmlagret som ansvarar för att filmen når er i tid. Filmlagret styr överföringen till er mottagningsenhet.

När kan vi när efter att ha lämnat intresseanmälan få utrustningen installerad?
Det är ännu för tidigt i processen för att kunna lova något exakt datum, utrullningen ska ske så snart det går under 2015-.2016

Vi har redan Movietransit från Unique installerad, måste vi installera även FILMDIST?
FILMDIST är ett alternativt system till Unique och arbetar med andra distributörer. Vilka distributörer utöver Folkets Bio som kommer använda FILMDIST är ännu inte färdigförhandlat, men du kan se vilka som idag anlitar Filmlagret för olika tjänster på www.filmlagret.se.

Hur fungerar FILMDIST?
För dig som vill veta ännu mer både om varför vi tagit fram FILMDIST, samt hur det rent tekniskt är uppbyggt rekommenderar vi varmt att se den presentation vi hade på Filmhuset i Stockholm i april 2015. Du kan se den här!

Om FILMDIST
FILMDIST är ett system för elektronisk överföring av DCP direkt in i biografens maskinrum. Systemet bygger på Bittorrentteknik och erbjuder effektiva och trygga leveranser för distributörer och independent filmare. Systemet är utprovat och fungerande och kommer i månadsskiftet april/maj att vara levererat till drygt 20 svenska biografer/biografkedjor, därefter en snabb utrullning med sikte på alla biografer.
FILMDIST är delfinansierat av Kulturbryggan och utvecklas av Folkets Bio Filmlager i samarbete med Biografcentralen.