Svensk independentfilm

Biografcentralen arbetar för att bredda utbudet av film och hjälpa biografer som vill visa ny spännande svensk independentfilm. Antalet filmer som produceras i Sverige som inte vill ha eller får traditionell distribution ökar och Biografcentralen stöttar dessa filmare med råd och administration.

För att kunna visa en film på öppna visningar på en biograf krävs att filmen är registrerad i Bioguiden som drivs av Filmägarnas Kontrollbyrå, som i sin tur ägs av merparten av de traditionella filmdistributörerna.

Biografcentralen stöttar dessa filmer med olika delar, ibland registrering i Bioguiden, ibland även bokning och logistik. Vi går inte in som traditionell distributör men vill stärka utbudet av svensk independentfilm. Ibland söker vi aktivt upp filmer som vi tror biograferna har ett intresse av att visa, ibland blir vi kontaktade av regissören eller producenten som vill ha stöd på vägen!

Biografcentralen kräver inte exklusivitet av filmaren/producenten utan det är möjligt för var och en att själv sälja vidare rättigheter till VOD, Bibliotek etc. Biografcentralen hjälper dock gärna till med bokning för skolor, då vi har egen skolbiodistribution av barnfilmer och därmed ett upparbetat nätverk.
Likaså kan filmaren/producenten när hen vill välja att ta bort sin film från vår hemsida/bokning när t ex filmen fått traditionell distributör intresserad – vilket vi uppmuntrar till. Att distribuera en film både på biograf och på andra visningsplattformar är ett hantverk och där finns en handfull mycket kompetenta distributörer av independentfilm idag i Sverige. Vi förmedlar gärna kontakten och bistår med tips på vägen!

Biografcentralen har stöd av Svenska Filminsitutet som visningsorganisation och erbjuder därmed dessa tjänster helt utan kostnad eller beroende på behov för en mindre administrativ avgift för att täcka våra kostnader.

För att läsa mer om varje film gå till Filmbokning/Svensk Independenfilm ovan.

Önskar du som media, biograf, bransch screener på någon av filmerna delar vi gärna med oss av detta! Skicka ett meddelande till  info@biografcentralen.se.

Läs vårt pressmeddelande från 2015-01-21: PM_starkt_svensk_independentfilm_jan15

 

 

 

One thought on “Svensk independentfilm

  1. Pingback: Så ska Biografcentralen bidra till stärkt svensk independentfilm under 2015! | Jens Lanestrand

Lämna ett svar