Filmbokning av barnfilm, skolbio och klassiker

Biografcentralen arbetar för att bredda utbudet och hjälpa biografer hitta filmer som annars saknas. Vi har egen distribution av barnfilm och skolbiofilm samt samarbetar med Park Circus i Storbritannien kring visningar av klassiker på svenska biografer.

Genom att Biografcentralen erbjuder Park Circus bokningar från många biografer kan vi erbjuda villkor som ligger mycket lägre än om en enskild biograf skulle vilja köpa rättigheter för en film. Vårt tips är att alltid kontakta Biografcentralen för att kolla upp rättigheter och pris för klassiker, oavsett om de finns med på vår hemsida eller inte. Vi hjälper även till med enstaka visningar på biograf, skolbio eller filmstudio.

Du hittar tillgängliga filmer för Sverige på Park Circus hemsida under ”Digital” och filtrerar sedan ut ”International” under ”Your territory”.

Filmerna är bokningsbara för samtliga svenska biografer – oavsett driftsform eller organisationstillhörighet.

Nedan visas hur det såg ut före samt efter en digital restaurering av en film. Filmen är framtagen av Europe’s Finest, som Biografcentralen tidigare samarbetat med kring europeiska klassiker!

Lämna ett svar