Vill er biograf synas på bio.se?

Den 13 december 2017 lanserade vi äntligen bio.se – landets största biosajt med då 126 oberoende biografer anslutna.! Nu i mitten av mars 2018 är det över 155 biografer som publiken hittar utbud till på bio.se!

För att din biograf ska synas med behöver vi ett enkelt meddelande via e-post.
I mailet uppger du följande:
* Biografens namn och ort
* Eventuellt kassasystem och att Bio.se ges tillåtelse att hämta er repertoar från detta kassasystem. Om biografen har manuella biljetter så skriver du det.

Skicka mailet till biograf@bio.se.

Merchandise för bio.se

När vi fått in ditt meddelande om att biografen vill synas med på bio.se kommer ni helt utan kostnad att få ett marknadsförings-kit utskickat inom en vecka som består av:
* 2 t-shirts
* 100 chokladbitar
* 6 pins
* 4 dekaler
* 3 stycken 70/100 affischer plus 2 stycken A3 affischer
Både t-shirts och chokladbitar är ekologiska och rättvisemärkta
Vill ni beställa fler t-shirts till hela personalen eller mer chokladbitar kan ni göra det här till självkostnadspris.

Information och villkor för att synas med på bio.se

Bio.se bygger på intäkter från de biografer som medverkar, och kan se lite olika ut. Alla intäkter som kommer in går till drift, utveckling och marknadsföring av bio.se. Ingen tjänar pengar på sajten och inget vinstuttag görs.

Nedan finns information och villkor utifrån ert val av kassasystem:
För biografer som har kassasystemet Veezi
Ni som har Veezi behöver inte meddela oss ytterligare, era visningar kommer automatiskt upp när bio.se lanseras 13 december. Inga extra avgifter tillkommer för köp och publiken får den bästa köpupplevelsen genom att hela köpflödet med Klarna Checkout genomförs på bio.se. Ni betalar de avgifter som gäller för Veezi och som du kan se här http://brabio.se/kostnad/. Huvuddelen av avgifterna som er biograf betalar för Veezi går till drift, utveckling och marknadsföring av bio.se.

För biografer som inte har något kassasystem i dagsläget
Det vi först behöver är att du skickar oss ett meddelande enligt ovan om att ni vill vara med på bio.se.
När vi fått detta meddelande skickar vi ut användaruppgifter och lösenord till vårt administrations-gränssnitt där ni går in löpande och registrerar era visningar.

Vår ursprungliga plan var att hämta denna information automatiskt från FKB/Bioguiden men de har, trots fullmakter från över 120 biografer, nekat bio.se att hämta er repertoar därifrån (vilket vi fick besked om så sent som 3 oktober 2017). Det innebär att vi nu istället utvecklat en intuitiv och lättarbetad hemsida där er biograf när ni loggat in väljer film, dag och tid för att visningarna ska komma upp på bio.se.
För en biograf som inte har ett kassasystem är det ingen kostnad att synas med på bio.se.

Vi rekommenderar varmt och starkt att biografer som idag har manuella biljetter tecknar upp sig för ett modernt kassasystem som gör det möjligt för publiken att köpa sin biljett direkt via bio.se, vilket är själva syftet med sajten. Vårt föredragna kassasystem är Veezi som tillsammans med Klarna Checkout gör att publiken med några få klick i sin mobil eller dator enkelt och lustfyllt köper biljett till era föreställningar. Läs mer om Veezi på www.brabio.se.

För biografer som har kassasystemet Chaplin
Det vi först behöver är att du skickar oss ett meddelande enligt ovan om att ni vill vara med på bio.se.
Biografcentralen och Nutid har gemensamt byggt fram en integration vilket gör att repertoaren automatiskt blir tillgänglig på bio.se utan extra arbete för er. Tänk på att ni måste uppdatera till den senaste versionen av Chaplin (server och internetbokningen) för att integreringen ska fungera.
Att synas med på bio.se är helt kostnadsfritt fram t o m slutet av april 2018, därefter kommer vi att ta ut en avgift per förmedlad biljett (f.n. är denna kostnad planerad till 2,95 kronor/förmedlad köpt biljett och 2,50 kronor/förmedlad bokad biljett) för biografer som har Chaplin. Vi skickar under april ut avtal för underskrift till er, och ni kan när som helst tacka nej till att synas med på bio.se genom att meddela oss.

För biografer som har kassasystemet Kassablanca, Tickster, Nortic eller Rosetta POS
Det vi först behöver är att du skickar oss ett meddelande enligt ovan om att ni vill vara med på bio.se.
Biografcentralen har skickat ut specifikationer till samtliga övriga kassasystem med instruktioner för att integrera med bio.se.
Redan nu finns möjlighet att manuellt registrera visningar i vårt intuitiva administrations-gränssnitt, på samma sätt som för biografer med manuella biljetter under en begränsad period. Tänk på att ta kontakt med er leverantör av kassasystem för att uppmana dem att integrera med bio.se så att era visningar automatiskt syns och vi kan direktlänka till köpflödet. Det underlättar för er publik.
Liksom för biografer med Chaplin gäller att det är helt fritt fram till slutet av april, därefter en avgift per förmedlad, bokad eller köpt biljett via bio.se om 2,50/2,95 kronor.

Sammanfattningsvis
För att synas på bio.se:

– Maila oss snarast möjligt till biograf@bio.se med ert biografnamn, ort, vilket kassasystem ni har och tillåtelse till bio.se att hämta er repertoar därifrån.
– Alla som gör det får ett bio.se-kit skickat till sig.
– Användandet är helt kostnadsfritt för er som har Chaplin (och andra integrerade kassasystem) t o m slutet av april 2018). Efter denna period tillkommer en avgift på 2,50/2,95kr per förmedlad biljett via bio.se.
– Alla intäkter till bio.se går direkt till drift, utveckling och marknadsföring av bio.se – ingen annan än ni biografägare tjänar pengar på sajten!