Kurs för biografföreståndare

Uppdaterad 20140410 – vi har nu öppnat upp för intresseanmälningar för en tredje omgång – oktober/november 2014!

Ladda hem information om deltagaravgifter här!
Ladda hem information om kursinnehållet här!

Datum:
Kursomgång 1: 25-26 februari samt 28-29 april FULLTECKNAD
Kursomgång 2: 10-11 mars samt 12-13 maj FULLTECKNAD
Kursomgång 3: 20-21 oktober samt 24-25 november
Sista anmälningsdag omgång 3: 30 september
Plats: Tellus Bio & Café i Stockholm
Målgrupp: Föreståndare och annan biografpersonal, både för dig som är ny och för dig som arbetat i några år och önskar få en ökad kännedom och förståelse för visningsbranschen!
Kursledare: Modul 1, 2 och 3 leder Fredrik Jönsson, mångårig föreståndare på Kino och Södran i Lund
Avgift: Från 3 500 – 7 000 kronor där stipendier är sökbara för icke-vinstdrivande och ideella biografer.

 

Våren 2014 startar Biografcentralen en ny 4 dagars utbildning kring hur det är att arbeta på en biograf och inte minst hur man bäst utvecklar sin biografverksamhet. Kunskap kring hur biografbranschen och distribution fungerar är grundstenar för både nya och gamla biografföreståndare. Konceptet och delar av innehållet har vi importerat från Storbritannien där vår samarbetspartner Independent Cinema Office kontinuerligt utbildar brittisk biografpersonal.

Målgrupp är både föreståndare och annan personal på biografer, på kvalitetsfilmsbiografer och på andra biografer som vill utveckla sin verksamhet till att visa ett större utbud av kvalitetsfilm för sin publik.

Syfte är att öka professionaliteten på svenska biografer.

Målsättningen är att genom stärkt kunskap ge föreståndaren större möjlighet att utveckla sitt biografutbud, inte minst genom bredare utbud av kvalitetsfilm för barn, unga och vuxna.

Kursen ger tillfällen att träffa professionella som gör detta varje dag – distributörer och föreståndare.
Kursen vänder sig till dig som är ny eller för dig som arbetat en tid och vill få ny kunskap, nya idéer och större kontaktnätverk!

Innehåll

Modul 1 – Svensk biograf- och filmbransch

* Hur ser den svenska biografmarknaden ut och vad innebär en “monopolliknande situation” för din biograf?
* Svensk film och biografhistorik.
* Svenska Filminstitutet 50 år 2013, vad har hänt och vad kommer att hända?
* Filmavtalet – hur påverkar det även biografen genom sina regler?
* Filmägarnas Kontrollbyrå – regler och tips för att ha ordning och göra rätt för sig.
* Digitalisering – utmaning för potential
* Regissörer och producenter jobbar oftast med biografen som mål för att visa sina verk!
* Statens Medieråd och finns det någon censuren egentligen?

Modul 2 – Biografekonomi

* Villkor för att visa film
* Vad får biografen behålla?
* 1/10 del till SFI av biljettpriset
* Kringförsäljning, vad finns och vad säljer bäst?
* Budgetarbete och långsiktighet i en nyckfull bransch
* Hyra ut eller driva restaurang eller cafe själv?
* Hur skriva avtal med externa arrangörer?
* Få andra föreningar att arrangera visningar mer kontinuerligt
* Tips och idéer för att locka nya publikgrupper
* Ekonomiska stöd att söka internationellt, nationellt, regionalt och lokalt
* Nätverk som finns för stöd och råd (visningsorganisationer, regionala resurscentrum, Europa Cinemas etc)

Modul 3 – Programsättning film

* Möt distributörer och få en inblick i deras arbete och förstå hur de tänker
* Vilka distributörer finns, skillnad – likheter
* De dolda länkarna i svensk distribution
* Rättigheter, förhandla och förstå villkor
* Hitta filmer och distribution
* Alternativt innehåll, vilka aktörer finns och hur fungerar marknaden?
* Strategi sättning, kommers och kultur
* Hur överraska publiken genom ny form av sättning och med arrangemang som lockar?
* Vilka kreativa och finansiella strategier hjälper dig att skapa ett starkt program av kvalitetsfilmer?

Modul 4 – Marknadsföring

* Hur få dina tillfälliga besökare till lojala biofans?
* Hur kan du kommunicera och samarbeta med din målgrupp mer effektivt?
* Hur kan du utnyttja sociala medier för att rikta mer trafik till din webbplats, öka antalet Twitter anhängare och få människor att interagera på din Facebook-sida?
* Vikten av att reflektera över sin publik, hur de tänker och agerar.
* Förstå principerna för publik utveckling och bestämma var du ska fokusera dina insatser
* Forskning, verktyg och strategier för att förstå dina nuvarande och potentiella målgrupper
* Förfina och kommunicera biografens vision och uppdrag
* Fördjupa engagemang genom sociala medier och upptäck online-verktyg som mäter framgång
* Tips på vad andra biografer gör för att utveckla lojalitet

Innehållet som visas ovan kommer att utvecklas men detta är en riktning mot innehåll som du kan förvänta dig under kursen.
Print SPL logo 2013 RGB300

Kursen arrangeras i samarbete med Folkets Bios projekt “Kvalitetsfilm i hela landet – Folkets Bio 40 år” som har stöd av Svenska PostkodLotteriet.

kulturkraft-stockholm-logo

 

Kursen arrangeras i samarbete med Kulturkraft Stockholm som erbjuder verksamma inom Stockholms län plats på kursen utan kostnad genom finansiering av Europeiska Socialfonden (ESF).