Face2Face – ett modernt branschverktyg

Läs Pressmeddelande från 2013-09-19!

Se kommande Face2Face i vårt Kalendarium!

FACE2FACE är interaktiva konferenser på webben där distributör och biograf möts ansikte mot ansikte och där nya möten och ökad dialog kan ge både distributör och biograf bättre förutsättningar för nå ut med filmerna till en större publik.
FACE2FACE sker i en professionell miljö (iMEET) med senaste teknik och användar-vänlighet och är effektivt både vad gäller deltagarnas tid, ekonomi, miljö och engagemang.

Konferensen modereras och innehåller information och diskussion kring lansering av kommande filmer och line-up. Konferensen kan utvecklas till att också innehålla ”besök” av regissör eller producent till filmerna som diskuteras. Just möjligheten att diskutera kring lanseringsarbete har efterfrågats från båda parter då varje film riskerar att gå förbi publiken genom det ständigt ökade utbudet och konkurrensen med mainstreamfilmer.

FACE2FACE är ett verktyg som är framtaget för svenska independent distributörer och är även öppet för independent producenter som själva distribuerar sin dokumentärfilm eller spelfilm. Biografcentralen ser ett ökat behov av tjänster där mötesplatser mellan biografer och distributörer/filmskapare skapar bättre villkor för kvalitetsfilmen att nå en större publik.

För mer information kontakta Jens Lanestrand, verksamhetsledare Biografcentralen, 08-515 140 30, 0761-99 33 80 eller via e-post jens.lanestrand@biografcentralen.se