Svenska Filminstitutet – 2 olika stöd

Deadlines under hösten 2012 är:
Stöd till digitalisering av biograf – de minimis: 15 september och 10 november
Stöd till teknisk upprustning: 15 september och 10 november

Det finns numera 2 olika stöd att söka från SFI, stöd från Kulturdepartementet med 25 miljoner kronor (inklusive 10 miljoner kronor som återstod från 2011), och dels ett med begränsad storlek av medel som tas från Stödet till teknisk upprustning.

Stöd tilll digitalisering av biograf – de minimis (extra stöd från Kulturdepartementet)

OBS: Detta stöd kan inte sökas av kommunala biografer eller biografer som mottagit över 1,7 miljoner Skr i annat offentligt stöd under åren 2010-2012 (per organisationsnummer).

Helt klart är att det kommer att löna sig att ha en fullständig ansökan och en gedigen genomarbetad utvecklingsplan och skicka in den till SFI den 15 september för att slåss om del av de 25 miljonerna som fördelas i år.  Om din biograf har övrig finansiering klar på papper, dvs med beslutsbrev/protokollsutdrag från Leader/kommun/stiftelser eller egen plånbok finns det inget att tveka om  – skicka in ansökan i år!

Ju längre tiden går, ju fler biografer kommer att söka stödet, dvs större konkurrens. Stödpengarna räcker inte till alla.

Stödet till teknisk upprustning

Detta stöd har mycket begränsade resurser under hösten 2012 och kommer främst beviljas biografägare vars verksamhet faller under de-minimis regeln, d v s kommunala och biografer som fått över 1,7 miljoner Skr i annat offentligt stöd under åren 2010-2012). Läs mer om de-minimis regeln på vår verksamhetsledares blogg.

Stöd till teknisk upprustning går att söka för 2K-projektor inklusive installation med upp till 50 % av kostnaden. Det finns utförliga instruktioner på SFI´s hemsida men bland de viktigaste delarna att tänka på är att bifoga minst 2 offerter (ansökt summa ska vara max 50 % av den lägsta offerten), se till att det är registrerad biografägare som söker och att utvecklingsplanen är bra underbyggd och välskriven (se SFI´s lathund).
Utöver detta är det också viktigt att kunna räkna upp övrig finansiering och att när det så behövs ha protokoll som styrker ex vis kommunal eller Leader medfinansiering.
Detta stöd kommer från filmavtalspengar och är alltså ej offentliga medel för den som t ex söker kompletterande stöd från Leader. Detta stöd bör kunna hävdas vara privata medel.

 

SFI har på ett förnämligt sätt tagit fram flera dokument för att hjälpa dig som biografägare inför ansökan, även ett där de reder ut skillnaden mellan deras två olika stöd. Du hittar allt på SFI´s hemsida i högermarginalen. Märk att det är olika krav på utvecklingsplan med bilagor för de olika stöden!

Läs mer och lite till på www.sfi.se/digitaliseringbiograf