Joining Niko on its way to the stars

Nordic children´s films ability to reach a wider audience.

Joining Niko_omslagHär kan du ladda hem rapporten utan kostnad!
Önskar du ett tryckt exemplar se längre ner!

Biografcentralen har med stöd av Nordisk Kulturfond och Film & Kino (Norge) tagit fram en rapport om nordisk barnfilm. Rapporten återger hur nordiska barnfilmer idag reser för distribution till sina nordiska grannländer och ser även historiskt hur de nordiska länderna samarbetat kring barnfilm på olika plan.

Rapporten ger förslag på åtgärder och projekt för att stärka distribution och visning nordisk barnfilm och presenterades under Haugesunds Internationella Film Festival.

 

 

 

I anslutning till presentationen samtalade Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet, Henrik Bo Nielsen, vd Danska Filminstitutet, Petri Kemppinen produktionschefe på Finnish Film Institute och Ivar Køhn, avdelningschef för utveckling och produktion på Norska Filminstitutet.

Seminarie Haugesund Foto Helge Hansen

Du kan se hela seminariet här: http://www.biografcentralen.se/barn-och-ungdomsfilm/nordisk-barnfilm/nordisk-rapport-presentation-och-panelsamtal-i-haugesund/

 

 

 

 

En första delrapport med översikt på nuvarande distribution och visning presenterades under BUFF Filmfestival i Malmö – du finner denna här: Excerpt Nordic Children Films BUFF 2013.

Projektledningen har bestått av Jens Lanestrand, Alyssa Lewin och Cecilie Stranger-Thorsen och arbetet har skett i dialog med samtliga fem nordiska filminstitut.

För mer information kontakta Jens Lanestrand.

Film___Kino_Logo_St_148671a

 

För beställning av fler än 1 rapport fakturerar vi en kostnad av 75 kronor per styck inklusive frakt.