test

 

 

Grundkurs för biografföreståndare – 4 dagar

Vi har uppdaterat vår mycket uppskattade utbildning från 2014-2015 då över 50 personer från hela Sverige deltog med ny modul, nya kunskaper och nya inspiratörer. Vi bjuder in till en modern biografföreståndarutbildning för biografer som vill förstå sin bakgrund, reflektera över nuläget och ta sikte på att utveckla sig själva och sin biografverksamhet in i framtiden!

Datum kursomgång hösten 2018: preliminärt 3-4 september och 22-23 oktober
Sista anmälningsdag: 20 augusti
Plats: Stockholm
Målgrupp: Föreståndare och annan biografpersonal, både för dig som är ny och för dig som arbetat i några år och önskar få en ökad kännedom och förståelse för visningsbranschen! Även öppen i mån av plats för regionala konsulenter, distributörer och andra branschaktiva!
Avgift: 7 000 kronor inklusive fika och lunch alla dagar
Rabatter: Vid fler anmälda från samma biograf är avgiften 5 000 kronor per person
Kursintyg erhålls efter avslutad kurs.
Begränsat antal platser – först till kvarn
Stöd att söka: Sök stöd från SFI/Stöd till publikarbete. 50 % av avgiften, resor och logi kan beviljas upp till max 10 000 kr. Förenklat sökformulär och löpande handläggning ger svar inom 2-4 veckor. Du kan göra preliminär anmälan här nedan och bekräfta när du fått svar från SFI.
Ta även gärna kontakt med ditt Regionala Resurscentrum för film om eventuellt utbildningsstöd att söka! Vi förmedlar kontakt.
För dig som är verksam i Stockholms län finns det möjlighet att ansöka om subventionering av avgiften från Film Stockholm. Ta kontakt med Ulf Slotte, ulf.slotte@sll.se. Utbildningen genomförs också i samarbete med Film Stockholm /Stockholms läns landsting.

Läs varför tidigare deltagare rekommenderar denna utbildning på vår verksamhetsledares blogg här!

Anmälan

 

Mer om utbildningen:
Våren 2014 startade Biografcentralen en ny 4 dagars utbildning kring hur det är att arbeta på en biograf och inte minst hur man bäst utvecklar sin biografverksamhet. Kunskap kring hur biografbranschen och distribution fungerar är grundstenar för både nya och gamla biografföreståndare. Konceptet och delar av innehållet har vi importerat från Storbritannien där vår samarbetspartner Independent Cinema Office kontinuerligt utbildar brittisk biografpersonal. Under 2014 och 2015 gick över 50 deltagare vår utbildning. Alla deltagare erhåller ett kursintyg.

Målgrupp är både föreståndare och annan personal på biografer, på kvalitetsfilmsbiografer och på andra biografer som vill utveckla sin verksamhet till att visa ett större utbud av kvalitetsfilm för sin publik. Även andra yrkeskategorier är välkomna i mån av plats.

Syfte är att öka professionaliteten på svenska biografer.

Målsättningen är att genom stärkt kunskap ge föreståndaren större möjlighet att utveckla sitt biografutbud, inte minst genom bredare utbud av kvalitetsfilm för barn, unga och vuxna.

Kursen ger tillfällen att träffa professionella som gör detta varje dag – distributörer och föreståndare.
Kursen vänder sig till dig som är ny eller för dig som arbetat en tid och vill få ny kunskap, nya idéer och större kontaktnätverk!

Innehåll (preliminärt inför 2018)

Modul 1 – Svensk biograf- och filmbransch

* Hur ser den svenska biografmarknaden ut och vad innebär en ”monopolliknande situation” för din biograf?
* Svensk film och biografhistorik.
* Svenska Filminstitutet med och utan filmavtal, historia, nutid och framtid.
* Vilka branschavtal och överenskommelser påverkar din biograf?
* Filmägarnas Kontrollbyrå – regler och tips för att ha ordning och göra rätt för sig.
* Digitalisering – utmaning för potential
* Regissörer och producenter jobbar oftast med biografen som mål för att visa sina verk!
* Statens Medieråd och censur?

Modul 2 – Programsättning film

* Möt distributörer och få en inblick i deras arbete
* Vilka distributörer finns, skillnad – likheter
* De dolda länkarna i svensk distribution
* Rättigheter, förhandla och förstå villkor
* Hitta filmer och distribution
* Alternativt innehåll, vilka aktörer finns och hur fungerar marknaden?
* Strategi sättning – kommers och kultur
* Hur överraska publiken genom ny form av sättning och med arrangemang som lockar?
* Vilka kreativa och finansiella strategier hjälper dig att skapa ett starkt program av kvalitetsfilmer?

Modul 3 – Biografekonomi och affärsutveckling

* Villkor för att visa film
* Vad får biografen behålla?
* Kringförsäljning, vad finns och vad säljer bäst?
* Budgetarbete och långsiktighet i en nyckfull bransch
* Hyra ut eller driva restaurang eller cafe själv?
* Hur hitta former för utveckling och säkra framtida investeringar
* Få andra föreningar att arrangera visningar mer kontinuerligt
* Ekonomiska stöd att söka internationellt, nationellt, regionalt och lokalt
* Nätverk som finns för stöd och råd (visningsorganisationer, regionala resurscentrum, Europa Cinemas etc)

Modul 4 – Marknadsföring

* Hur få dina tillfälliga besökare till lojala biofans?
* Hur kan du kommunicera och samarbeta med din målgrupp mer effektivt?
* Hur kan du utnyttja sociala medier för att rikta mer trafik till din webbplats, öka antalet Twitter anhängare och få människor att interagera på din Facebook-sida?
* Vikten av att reflektera över sin publik, hur de tänker och agerar.
* Förstå principerna för publik utveckling och bestämma var du ska fokusera dina insatser
* Forskning, verktyg och strategier för att förstå dina nuvarande och potentiella målgrupper
* Förfina och kommunicera biografens vision och uppdrag
* Fördjupa engagemang genom sociala medier och upptäck online-verktyg som mäter framgång
* Tips på vad andra biografer gör för att utveckla lojalitet
* Tips och idéer för att locka nya publikgrupper

Innehållet som visas ovan kommer att utvecklas men detta är en riktning mot innehåll som du kan förvänta dig under kursen.