Biografdrift & Utveckling 2.0

En fördjupningskurs för verksamhetsledare & föreståndare

Under 2018-2019 erbjuder vi för första gången en ettårig fördjupningskurs inom biografdrift och utveckling. Utbildningen kommer att ge fördjupning inom utvalda strategiska områden och erbjuda kunskap och verktyg för att stärka det dagliga arbetet på biograferna. Vi kommer också blicka internationellt mot våra kollegor i Europa.

Kursen är uppdelad i fem tematiska moduler som gästas av nyckelpersoner från filmbranschen, strateger och innovatörer från Sverige och Europa. Dessa har fått i uppdrag att bistå med kunskap och konkreta verktyg för att stärka och utveckla våra biografer. Föreläsningar varvas med samtal och diskussioner med utbyte av kunskap och erfarenheter.

För att få ut maximalt av dagarna och ge tid för samtal och nätverkande, arrangeras kursen med gemensamt boende på ett litet pensionat i Stockholm.

Målgrupp: Verksamhetsledare, föreståndare, producenter på kvalitetsfilmbiografer som har arbetat en tid, är väl bekanta vid biografdrift och söker fördjupade kunskaper.
Kursperiod
: 2-dagars kurs vid fem tillfällen mellan september 2018 – juni 2019
Plats: Pensionat med övernattning i Stockholm. Andra biograflokaler i Stockholm.
Kursansvarig: Katja Uneborg.
Kursledare: Kursledare presenteras på inbjudan – kontakta info@biografcentralen.se för att ta del av inbjudan med fördjupande information kring de olika modulerna
Kursinnehåll:
MODUL ETT (september 2018): Programstrategier & biografutveckling
MODUL TVÅ (november 2018): Nytt tänk, ny publik – publikarbete & kommunikation
MODUL TRE (februari 2019): Biografen som arbetsplats – arbetsmiljö & arbetsrätt
MODUL FYRA (april 2019): Ledarskap och teamutveckling i idéburen verksamhet
MODUL FEM (juni 2019): Biografekonomi och affärsutveckling

Avgift: 18 500 kronor. Sök 50% från Filminstitutet – Stöd till utbildning inom distribution och visning
Rabatter: Vid flera anmälda från samma biograf är avgiften 9 500 kronor för person 2, 3 osv.
Ingår i priset: Helpension-boende (enkelrum) på pensionat i Stockholm (totalt fem nätter), frukost, lunch, middag och fika. Samtliga kursmoment samt kursmaterial.
Anmälan: Senast 1 augusti. Begränsat antal platser.

Anmäl dig här