Biografcentralen

- för kvalitetsfilmens plats på biografen och biografens plats i kulturlivet

Vi arbetar för att tillgodose kvalitetsfilmsbiografernas behov genom nätverk, kompetenshöjande åtgärder, stärkt internationell samverkan och påverkan/information Detta för att på sikt förbättra kvalitetsfilmens möjligheter att nå ut till en bredare och större publik.

Vi skapar mötestillfällen, hittar gemensamma marknadsföringsstrategier, erbjuder filmpaket och söker lösningar på problemen som uppstår kring exempelvis den digitala tekniken. Vårt mål är att Biografcentralen ska kunna representera ett brett spektrum av biografer med hänseende till ägarförhållanden, geografisk spridning, utbud och i vilken utsträckning biograferna arbetar med kvalitetsfilm.

Här på vår hemsida skriver vi om allt från praktiska tips kring arrangemang, inspirerande idéer och lyckade samarbeten till konkreta branschnyheter som digitaliseringens framsteg eller kommande nätverksträffar och utbildningar.

Missa inte våra arrangemang, prenumerera på vårt nyhetsbrev. Dessutom skriver vår verksamhetsledare Jens Lanestrand lite mer frispråkigt i sin blogg om händelser från vår del av filmbranschen.